Hensyn å ta ved trening av personer med funksjonsnedsettelse

EDGA har på sine nettsider samlet mye informasjon og tips til trenere: 

Link til informasjon på EDGAs nettside

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club