Hensyn å ta ved trening av personer med funksjonsnedsettelse

EDGA (European disabled Golf Association) har samlet noen viktige hensyn trenere for spillere med funksjonsnedsettelse må ta. Dette gjelder følgende skader/diagnoser:

Utviklingshemning

Bevegelseshemning (amputees, limb differences, neurological limb restriction, restricted growth/short stature, seated golfers, neurological - multiple sclerosis, neuroligical - cerebral palsy)

Synshemning

Hørselshemning

Link til informasjon på EDGAs nettside

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club