Golf - Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud, hvor formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktiv etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

Golf – Grønn Glede er et initiativ fra norske golfklubber og NGF i samarbeid med: Codan Forsikring/Lyberg & Partnere, Kreftforeningen, Mental Helse, Diabetesforbundet, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Hvorfor Golf - Grønn Glede?

Gjennom Golf - Grønn Glede settes fokus på golfens velegnethet som helsebringende aktivitet. De fleste kan spille golf. Det er en idrett man kan starte med tidlig eller sent i livet, og nybegynnere og etablerte spillere kan spille sammen og konkurrere på like vilkår.

Felles for alle golfspillere er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med en fin naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger.

I 2018 er det 41 golfklubber som deltar i Golf – Grønn Glede. Klubbene velger selv sine målgrupper, og inkluderer bevegelseshemmede, utviklingshemmede, kreftrammede og pårørende, hjerte- og lungesyke, personer med psykiske helseproblemer, personer med rusproblemer, personer med diabetes, uføretrygdede, langtidssykmeldte og utsatt ungdom.

Klubbene som deltar i Golf - Grønn Glede legger til rette for et godt aktivitetstilbud for deltakerne gjennom grunnleggende opplæring og ukentlig trening. Deltakerne knyttes sammen gjennom aktiviteten, og får oppleve golfsporten gjennom en hel sesong med kontinuerlig oppfølging.

Her finner du en oversikt over deltakerklubbene.

Langsiktig mål

Målsettingen er økt fokus på golf i en helsefremmende sammenheng, samt gjøre golf kjent som en aktivitet som kan drives av alle. 

Golf - Grønn Glede skal:

  • Rekruttere nye målgrupper til golf.
  • Motivere deltakerne til å velge golf som idrett og derigjennom komme i jevnlig fysisk aktivitet.
  • Spre glede.

Ta kontakt med NGF dersom klubben ønsker å bli en Golf - Grønn Glede klubb.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club