Golf Grønn Glede er aktivitet for personer som av ulike årsaker har behov for tilrettelegging for å finne sin vei inn i golfen. Målet er å gi deltagerne mulighet til å være aktiv etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

Golf Grønn Glede samarbeider med Foreningen Et Slag av Gangen rundt prosjektet Et slag av gangen. Målgruppen for prosjektet er unge mennesker med rusrelaterte og psykiske utfordringer. Les mer om prosjektet på www.etslagavgangen.no.

Golf Grønn Glede samarbeider med Foreningen for Helhetlig Ruspolitikk rundt prosjektet Hekta på golf. Målgruppen for prosjektet er mennesker som sliter med rus- og/eller psykiske helserelaterte utfordringer. Les mer om prosjektet på Hekta på golf - FFHR.

Golf Grønn Glede på Facebook

Hvorfor Golf Grønn Glede?

I Golf Grønn Glede er fokus på golf og helse. De fleste kan spille golf. Det er en idrett man kan starte med tidlig eller sent i livet, og nybegynnere og etablerte spillere kan spille sammen. Felles er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger.

Klubbene velger selv målgruppe(r) og tilrettelegger gjennom grunnleggende opplæring og ukentlig aktivitet. Deltakerne knyttes sammen gjennom aktiviteten, og får oppleve golfsporten gjennom en hel sesong med kontinuerlig oppfølging.

Målsettingen er økt fokus på golf i en helsefremmende sammenheng, samt gjøre golf kjent som en aktivitet som kan drives av alle. 

Golf Grønn Glede skal:

  • rekruttere nye målgrupper til golf,
  • motivere deltakerne til å  komme i jevnlig fysisk aktivitet,
  • spre glede.

FILMER

Marthe Karoline Grina

Sotra Golfklubb

Ta kontakt for informasjon om Golf Grønn Glede.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club