Golf - Grønn Glede er et tilrettelagt golftilbud, hvor formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktiv etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas.

Golf – Grønn Glede er et initiativ fra norske golfklubber og NGF, og sentralt samarbeid er knyttet til Lyberg & Partnere, Mental Helse og Diabetesforbundet. 

Golf - Grønn Glede og klubbene som ønsker det, samarbeider med Foreningen Et Slag av Gangen rundt prosjektene Veien tilbake og Et slag av gangen. Målgruppene for disse prosjektene er mennesker med rusavhengighet eller psykiske helseproblemer, unge lovbrytere, domfelte og løslatte, unge "utenfor" og minoriteter.

Hvorfor Golf - Grønn Glede?

Gjennom Golf - Grønn Glede settes fokus på golf og helse. De fleste kan spille golf. Det er en idrett man kan starte med tidlig eller sent i livet, og nybegynnere og etablerte spillere kan spille sammen på like vilkår. Felles er opplevelsen av gleden ved spillet i kombinasjon med naturopplevelse og sosialt samhold. Golf er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger.

Over 40 golfklubber er en del av Golf – Grønn Glede. Klubbene velger selv sine målgrupper, og inkluderer blant annet bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede, utviklingshemmede, kreftrammede og pårørende, hjerte- og lungesyke, personer med psykiske helseproblemer, personer med rusproblemer, personer med diabetes, uføretrygdede, langtidssykmeldte og utsatt ungdom.

Klubbene tilrettelegger golfaktivitet gjennom grunnleggende opplæring og ukentlig aktivitet. Deltakerne knyttes sammen gjennom aktiviteten, og får oppleve golfsporten gjennom en hel sesong med kontinuerlig oppfølging.

Oversikt over deltakerklubber.

Langsiktig mål

Målsettingen er økt fokus på golf i en helsefremmende sammenheng, samt gjøre golf kjent som en aktivitet som kan drives av alle. 

Golf - Grønn Glede skal rekruttere nye målgrupper til golf, motivere deltakerne til å  komme i jevnlig fysisk aktivitet og spre glede.

LINK TIL FILMERBenedicte Finnema

André Toth

Benedicte Finnema

Marthe Karoline Grina

Andrea Hovstein Hjellegjerde

Sotra Golfklubb

Ta kontakt dersom klubben ønsker å bli med i Golf - Grønn Glede.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club