Deltakerklubber i GGG rapporterer årlig på aktivitet, samt at det gjennomføres en årlige spørreundersøkelser rettet mot deltakere.

Ta kontakt dersom du ønsker tilsendt en GGG rapport fra før 2017.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club