Narvesenstipendet er et samarbeidet mellom NGF og Narvesen, og er en stipendordning for deltakerklubber i GGG.

Narvesenstipendets formål er å styrke klubbenes i deres arbeid med å legge til rette aktivitet for målgruppene i GGG, samt gi mulighet til å gjøre noe ekstra utover den vanlige aktiviteten. Inntil kr 50.000 kan deles ut per år, og stipendet kan deles ut til en klubb eller fordeles på flere GGG klubber.

Hvem kan søke?

Alle deltakerklubber i GGG kan søke - klubbene må ha signert GGG avtale med NGF.

Hva kan man søke støtte til?

Støtte kan gis til klubber som ønsker å gjøre en ekstra innsats for sin(e) GGG gruppe(r), eller foreta et kostnadskrevende innkjøp som man ellers ikke vil få realisert. Dette kan f. eks. være innkjøp av utstyr, deltakelse på trenerkurs eller andre relevante kurs, igangsetting av ny GGG gruppe, en opplevelse for deltakerne som sommerfest eller golftur m.m.

Det vil ikke bli gitt støtte til den ordinære GGG driften.

Hvor mye kan man søke om?

Narvesenstipendet er på inntil kr 50.000 per år, og ut over dette er det ingen øvre eller nedre søknadsgrense.

Hvordan søker man?

For å søke på Narvesenstipendet sender klubben en søknad til NGF v/ Gøril Hansen på e-post goril.hansen@golfforbundet.no.

Beskriv hva dere trenger økonomisk støtte til, hvor mye dere trenger og hva det vil bety for GGG i klubben å få stipend. NGF vil utnevne en intern arbeidsgruppe som i fellesskap vurderer søknadene.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende.

 

 

 

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club