Første torsdag i hver måned, kl 10.00 - 11.00, inviterer vi til digitale møter på Teams. På møtene vil ulike tema tas opp, og klubbene får også mulighet til å dele erfaringer. Møtelink er sendt ressurspersoner i kalenderinvitasjon. Ta kontakt dersom dere ønsker link tilsendt.

 

Dato

tid

Tema

6.12.21 09.00-10.00

Golf og helse; golfeffekten og forskning v/Lise Bjørnstad.

Opptak av presentasjon

Presentasjon (pdf)

3.1.22 09.00-10.00

Tilskuddsportalen; hvordan finne og søke tilskudd v/Lise Bjørnstad.

Presentasjon (pdf)

Tilskuddsportalen innlogging

7.2.22 09.00-10.00

GGG og VTG v/Fredrik Due

Opptak av møte

7.3.22 09.00-10.00

Erfaringsutveksling:  Suksessfaktorer og fallgruver.

  • Jæren GK
  • Nøtterøy GK/Husøy GK
  • Kongsvingers GK
4.4.22 09.00 - 10.00

Tips til spillformer v/ Rolf E. Karlsen

Erfaringsutveksling: Sånn har vi det i Ålesund GK v/Gro Kristiansen

Spilleformer

Stjernejakt

2.5.22 09.00 - 10.00

GGG Open 2022

Her finner du informasjon om GGG Open 2022.

TIRSDAG 7.6.22 09.00 - 10.00

Kort statusoppdatering fra klubbene ift sesongstart.

Erfaringsutveksling: Hva bør det koste å delta i GGG? Medlemskontingent/treningsavgift.

Oppsummering - konstnader i klubb

4.7.22 09.00 - 10.00

Utgår

1.8.22 09.00 - 10.00

 

8.9.22 10.00 - 11.00
13.10 10.00 - 11.00
  • Budsjett GGG 2022 og 2023. Tilskuddsordninger det ble søkt på for 2022, og hvilke det søkes på for 2023.
  • Hvem drifter GGG i klubb - frivillige eller ansatte?
  • Fagdag, inkl. samling for GGG ressurspersoner.
3.11 10.00 - 11.00  
1.12 10.00 - 11.00  

Har du ønske om at et spesielt tema skal tas opp? Send en melding med ønske til NGF.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club