Det vil i 2021 jevnlig bli invitert til nettmøter for GGG ansvarlig i klubb. På nettmøtene vil ulike tema tas opp, og klubbene får også mulighet til å dele erfaringer. Andre interesserte er velkommen til å delta.

Planlagte nettmøter

Dato

tid

Tema

Link til påmelding

12.1 11.00 - 12.00 Samarbeidspartnere lokalt https://surveys.enalyzer.com?pid=fibut4cu
10.2 11.00 - 12.00 GGG Open 2021 Link til påmelding
9.3 11.00 - 12.00 Golf i det lokale folkehelsearbeidet - samarbeid med Frisklivssentraler Link til påmelding
7.4 11.00 - 12.00 Informasjon om ulike initiativer og aktiviteter relevante for enkelte målgrupper i GGG Link til påmelding

Har du ønske om at et spesielt tema skal tas opp? Send en melding med ønske til NGF.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club