Det vil i 2021 jevnlig bli invitert til nettmøter for GGG ansvarlig i klubb. På nettmøtene vil ulike tema tas opp, og klubbene får også mulighet til å dele erfaringer. Andre interesserte er velkommen til å delta.

Planlagte nettmøter

Dato

tid

Tema

Link til påmelding

12.1 11.00 - 12.00 Samarbeidspartnere lokalt https://surveys.enalyzer.com?pid=fibut4cu
10.2 11.00 - 12.00 GGG Open 2021 Link til påmelding
9.3 11.00 - 12.00 Golf i det lokale folkehelsearbeidet - samarbeid med Frisklivssentraler  
7.4 11.00 - 12.00    

Har du ønske om at et spesielt tema skal tas opp? Send en melding med ønske til NGF.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club