Klubbens juniorarbeid er sentralt for at flere barn og unge skal få muligheten til å spille golf. Et levende juniormiljø vil ha en positiv virkning på klubbens treningskultur i sin helhet!

I Norge er man junior fra og med det året man fyller 13 år, til og med det året man fyller 19 år.

Aktiviteter og godt planlagt trening

Forutsetningene for at juniorene skal oppleve mestring og utvikle seg som golfspillere, er at treningen er utformet slik at den tar hensyn til personens ferdighetsnivå og at det gis nok tid og mulighet til trening. NGFs utviklingstrapp kan brukes som et referansepunkt. Ved å benytte seg av NXT LVL treningskortene får spilleren muligheten til å følge sin egen utvikling.

  • Før samtale med spiller om hva målet med golfen er og hva det får av konsekvenser for treningen
  • Lag enkle årsplaner for trening, inndelt i perioder. Tren stabilitet, bevegelighet og teknikk om vinteren. Ha fokus på slagrepertoaret om våren og på spill & konkurranse om sommeren
  • Arranger sosiale aktiviteter som en del av opplegget. La ungdommen få hygge seg sammen. Årsakene til at barn og ungdom begynner og fortsetter med idrett er for å ha det morsomt, føle mestring, lære nye ting, føle spenning og treffe venner!

Konkurranser i regi av klubben

Varierte konkurranser er morsomt og kan stimulere til trening og utvikling. Klubbens tilbud er viktig. Testene for å klare et nivå i NXT LVL er en måte å få  konkurransemomentet inn i treningen. Sørg for treningsområder med permanent merkede målområder som innbyder til lekfylt konkurranse.

  • Gjør det enkelt å komme seg ut på banen. Sett fast startid/konkurranse for juniorene hver uke
  • Sett spilleforståelsen på prøve. Ha strategiske utfordringer som en del av treningen
  • Bli bevisst om hva som skjer med spilleren i konkurransemodus. Styrker skal forsterkes, svakheter trenes bort.

Turneringsdeltakelse

Øk konkurransedeltakelsen i egen klubb først. Debuten på regionale turneringer er neste utfordring. En del tar seg videre til Titleist Tour og det nasjonale nivået. Reis sammen på regionale turneringer som et samlet lag. Spill lagkamper. Det er voksnes ansvar at juniorene får tid å utvikle seg. Sørg før balanse mellom trening og turnering.

Organisasjon med teamfølelse

Virksomheten for juniorer innebærer mange arbeidsoppgaver og det er viktig å fordele disse, slik at man unngår for mye slitasje på den enkelte. Å være to om enhver oppgave, er enkel måte å få god dynamikk og skape samhørighet i teamet. Sørg for at ha et team som kan støtte spillerens utvikling helhetlig. Involver foreldre i diskusjonene om hverdag og trening. Foreldre er de viktigste støttespillerne som junioren har.

  • Planlegg virksomheten før sesongen starter. Golfsesongen er kort og hektisk. Høsten er tiden for å planlegge hvordan juniorarbeidet i klubben skal organiseres. Ta læring av årets erfaringer
  • Etabler nettverk av mennesker med spesialkompetanse. Samarbeid med det lokale friidrettslaget kan være en måte få til den fysiske treningen om vinteren
  • Informer om mål og aktiviteter internt og eksternt. Ta i bruk flere kanaler for å nå frem
  • Rekruttering! Samarbeid med skoler. La ungdommen invitere andre til å prøve golf
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club