Juniorgolf

Klubbens juniorarbeid er sentralt for at flere barn og unge skal få muligheten til å spille golf. Et levende juniormiljø vil ha en positiv virkning på klubbens treningskultur i sin helhet!

I Norge er man junior fra og med det året man fyller 13 år, til og med det året man fyller 19 år.

I juniorgolfen må man, til forskjell fra barnegolfen, hvor man kun skal jobbe med bredde, også tenke på dem som ønsker å satse på golfen. Det er dog viktig og helt avgjørende at det ene ikke utelukker det andre. En stor bredde bidrar til å skape miljø og et godt grunnlag for en eventuell topp. Samtidig er spillere som satser, gode forbilder for de yngre.

Golfens spesielle utfordring

Det er unntaksvis at en utøver i fotball eller svømming tar opp idretten i tenårene. Normalen er at en begynner med idretten i 6-8 års alder og holder på til man er 14-15 år. I golf er det annerledes. Her ser vi at unge utøvere enten har variabel generell idrettserfaring fra tidligere, eller at man begynner med golf fordi man har sluttet med noe annet.

Som golftrener/leder må man være observant i forhold til tidligere utviklingstrinn og sikre at utøveren får mulighet til å dekke kompetansebehov fra tidligere stadier før man går løs på nye. Dette krever stor årvåkenhet og bevissthet fra treneren/lederen. En kartlegging av utøverens motoriske nivå gjør det mulig å tilpasse treningen slik at utøveren opplever mestring.

Sportslig plan for norsk golf beskriver juniorgolfen i to trinn «Trene for å spille» og «Lære å konkurrere.» Det er dog, som beskrevet i teksten over, langt fra sikkert at klubbens juniorer har oppnådd de ferdigheter som kreves for disse nivåene. Dette betyr at det er helt naturlig for mange av våre juniorer å jobbe på et «lavere» trinn enn hva alderen tilsier.

TRENE FOR Å SPILLE (13-15 ÅR)

«Trene for å spille» er en periode hvor vi i større grad enn tidligere begynner å trene mer golfspesifikt, både når det gjelder selve golfen og den fysiske treningen. Spilleren begynner på alvor å få eierskap til egen utvikling. Vi ønsker å bidra til å utvikle en selvstendig idrettsutøver med sterk indre motivasjon. Det konkurreres i større grad enn tidligere.

LÆRE Å KONKURRERE (16-19 ÅR)

I «Lære å konkurrere» starter spesialiseringen på alvor. Treningen blir mer rettet mot å prestere på golfbanen. Her skal vi begynne å høste fruktene av det grunnlaget som er skapt på tidligere nivåer. Spillerne, ikke bare treneren, skal ha et klart bilde av hva de må gjøre for å nå sine mål. Betydningen av egen treningsdisiplin vektlegges. Men vi skal ikke glemme at vi spiller fordi golf er gøy!

Norsk golfs verdigrunnlag GLEDE – MESTRING – GODT MILJØ passer like bra for juniorgolfen som for barnegolfen. Viktigere enn alt annet er at treningen er morsom, at juniorene føler mestring og utvikling og ikke minst at klubben klarer å skape et godt miljø hvor alle blir sett og tatt vare på uansett ferdigheter og ambisjoner. Indre motivasjon er helt avgjørende for at våre unge lovende skal bli i golfen over tid. Lykkes vi med å skape et miljø hvor de unge trives og hvor foreldrene ser at «dette er en bra plass å være for mitt barn», da har vi kommet langt på vei mot en bra juniorvirksomhet i klubben!

Nedenfor finner dere informasjon om det meste som berører golfaktivitet for juniorene; trening, turneringer, politiattest med mer.

Til toppen