Foreldrevett

Generelle huskeregler for foreldre og ledere
 1. Vis interesse for både treninger og turneringer - barna ønsker det!
 2. Sørg for at ditt barn møter til rett tid - unngå unødig stress.
 3. Sørg for riktig og fornuftig utstyr og klær - ikke overdriv.
 4. Oppmuntre både i medgang og motgang. Husk at ALLE spillerne trenger oppmuntring.
 5. Spør om treningen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet.
 6. Lær barna å tåle både seier og tap.
 7. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner og tilby din hjelp.
 8. Tenk på at det er ditt barn som spiller golf - ikke du!
 9. Det viktigste er at ditt barn trives og kan ha det gøy sammen med andre.
 10. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier.

"Foreldrevettregler" for golfturneringer
 1. Sett deg godt inn i regler og bestemmelser som gjelder for turneringen.
 2. Respekter turneringsarrangør, turneringsleder og dommer og deres avgjørelser.
 3. I samtlige juniorturneringer gjelder caddieforbud. Dette inkluderer også råd og hjelp til spilleren (Se golfreglene: Definisjon av "Caddie" og Regel 10.2 - Råd og annen hjelp)
 4. Hold god avstand til spillerne på banen (min. 10 m). Hold også god avstand til utslagssteder, fairways og greenområder.
 5. Hvis du hjelper til å lete etter baller – let etter alle spillernes baller.
 6. Kommunikasjon med spiller og overlevering av mat og klær må skje uten å forstyrre spillet.
 7. Overlevering av golfutstyr (Se golfreglene - Definisjon av "Utstyr") skal godkjennes av dommer eller turneringsleder.
 8. Oppdages regelbrudd, skal foreldre / tilskuere ikke gripe inn, men informere dommer eller turneringsleder.
 9. Dommer / turneringsleder er eneste myndighet for regeltolkning.
Til toppen