Juniorkomiteen

Klubbens juniorarbeid er sentralt for at flere barn og juniorer skal få muligheten til å spille golf. Et levende juniormiljø vil ha en positiv virkning på klubbens treningskultur i sin helhet og bidrar også til rekruttering av nye medlemmer.

Juniorkomiteen skal legge til rette for aktivitet, trening og konkurranser samt skape et godt miljø for juniorene i klubben. Barn og unge skal få lov å oppleve golf, utvikles og ha det gøy sammen. Dette handler om morgendagens utøvere og bidrar til golfens unike stilling som familieidrett hvor man kan spille sammen over generasjoner. Juniormedlemskap i klubben medfører ingen kostnader til golfforbundet, men kan bidra kraftig i forhold til LAM-midler (lokale aktivitetsmidler) som klubben mottar.

Barn- og/eller juniorkomité?

Det er litt forskjellig hvordan dette med barn- og juniorkomiteer praktiseres i klubbene. Noen har separate komiteer, andre har slått dem sammen. I små og mellomstore klubber anbefaler vi å slå de to sammen for å skape ett stort miljø, i stedet for to små. Dette gjør det lettere å ha en rød tråd i klubbens juniorarbeid, og overgangen fra barn til junior blir mindre.

Hvorfor en juniorkomité?

Kan ikke bare treneren ta seg av juniorvirksomheten? Klubbens trenere har som regel en travel hverdag i sommerhalvåret, og da er det viktig at vi får brukt deres spisskompetanse i selve treningen. Trenerne skal selvsagt være sterkt involvert i planleggingen av aktiviteter, men det er mange oppgaver som kan og bør løses av andre. Det skal bestilles materiell, bookes overnattinger og lages sosiale aktiviteter med mer. Juniorkomiteen er linken mellom juniorene og styret og er ansvarlig for gruppens planer og budsjetter. Vi må også huske på at klubben har ansvaret for all sportslig virksomhet, mens konkrete oppgaver kan delegeres til ansatte, trenere eller andre å gjennomføre.

Instruks for og organisering av juniorkomiteen

Det er viktig at klubben har en instruks for juniorkomiteen slik at roller, ansvar og forventinger er klargjort for dem som sitter i komiteen. NGF har utarbeidet en instruks som dere finner her.

En innholdsrik sesong med trening, spill og mye moro

En sesong for en junior bør bestå av mer enn bare en trening i uken; turneringer på egen og andre klubber, kanskje en sommerleir, sosiale aktiviteter og mye annet som bidrar til å skape et godt miljø. Les mer i Sportslig plan for norsk golf som dere finner her.

Undersøkelser viser at følgende er viktig for barn og unge hvis de skal bli værende i golfen:

Det skal være moro og at man skal føle glede
- Man vil gjøre det sammen med venner
- Det skal lede til utvikling i golf
- Man skal føle spenning
- Virksomheten (innhold/ledere) skal være seriøs

Det viktigste er å komme i gang med aktiviteten

Hvis dere er i oppstartsfasen av en juniorvirksomhet på klubben, er det absolutt viktigste å komme i gang med selve aktiviteten. Da kan dere finne ut av roller og ansvar i komiteen etter hvert som behovene oppstår. Planlegg de konkrete aktivitetene og sett i gang! Ta gjerne hjelp av www.aktivitetsbanken.no for planlegging av treninger.

Eksempler på juniorkomiteens oppgaver og ansvar

Det finnes mange ting å ta tak i for klubbens juniorkomité. Her har vi listet noen eksempler, men det er klubben selv som bestemmer hva man ønsker å pålegge sin juniorkomité - med unntak av de to første punktene som er obligatoriske for alle idrettslag i Norge. Når dere leser denne lange listen, er det viktig å forstå at alle disse punktene ikke er nødvendige å ha på plass før man starter med selve aktiviteten. Se det heller som en liste med tips om hva som kan gjøres etter hvert.

Grunnleggende plikter
 • En ansvarlig for barneidrett som sikrer at klubben følger barneidrettsbestemmelsene
 • En ansvarlig for politiattester (gjelder alle som kan komme i et tillitsforhold)
Organisasjon og struktur
 • Juniorenes link opp mot styret
 • Sportslig plan, utviklingsplan, handlingsplaner
 • Økonomi, budsjett og eventuelle sponsorer
 • Skape trenerteam
 • Koordinere med resten av klubbens aktivitet
 • Lage aktivitetsplan og terminlister (sommer og vinter)
 • Sikre at barna og juniorene er registrerte som medlemmer i klubben
 • Strategi for rekruttering av nye frivillige trenere og oppmenn
 • Reisestøtte til turneringsspill
Praktiske oppgaver på trening og konkurranse
 • Registrere oppmøte på treninger
 • Påmelding til turneringer
 • Bestille og koordinere reiser, innspillstider og overnattinger
Kommunikasjon og markedsføring
 • Hjemmeside
 • Markedsføring og rekruttering
 • Facebook gruppe
 • Foreldrekontakt/foreldremøter
 • Golf i skolen
Arrangement
 • Treningsleir/sommerleir
 • Turneringer i egen klubb (Golfkarusellen, Mini-Cup eller andre)
 • Regionale og nasjonale juniorturneringer
 • Sosiale aktiviteter
Tiltak rettede mot spesifikke målgrupper
 • Golf for funksjonshemmede
 • Jentegolf
Bane og anlegg
 • Tilpasninger av treningsområder
 • Tee it forward (en bane som er spillbar og med passe lengde for alle barn og juniorer)
Utstyr og materiell
 • Materialforvalter (ivaretakelse og bestilling av materiell)
 • Bestilling av klubbklær til juniorene

Eksempler på roller i en juniorkomité

Hvilke roller man velger å ha i klubbens juniorkomité må selvfølgelig tilpasses den enkelte klubb. Her er noen eksempler:

Komitéleder: Hovedansvarlig for juniorvirksomheten
Gruppeledere/Oppmenn: Ansvarlig for en treningsgruppe, foreldrekontakt, registrering mm .
Trenere: Profesjonelle og/eller frivillige med ansvar for treningen i de ulike gruppene.
Materialforvalter: Ansvarlig for treningsmateriell, bestilling av klær med mer.
Økonomiansvarlig: Juniorenes budsjett, reisestøtte, eventuelle sponsorer med mer.
Turneringsansvarlig spill: Ansvarlig for påmeldinger, reiser og annet rundt turneringer.
Turneringsansvarlig arrangement: Ansvarlig for klubbens egne turneringer.

Planer og planlegging

Planlegging er viktig av flere forskjellige grunner, dels for å få det meste ut av hver enkelt aktivitet, dels for å skape kontinuitet i arbeidet, siden vi vet at utskiftninger i klubbens komiteer fra tid til annen er forholdsvis store.

Når vi vet hva som er viktig for at barn og unge skal bli i golfen, er det viktig at vi tar høyde for dette i vår planlegging. Det kreves alltid planer for å skape en god aktivitet, men størrelsen på planen er ikke avgjørende. En sportslig plan for en klubb kan være alt fra en A4-side til en hel bok. Det viktigste er selvfølgelig hva som kommer ut i form av aktivitet.

Som vedlegg til denne siden finner dere flere ulike maler som kan være til hjelp ved planleggingsarbeidet.
Mal for handlingsplan: En enkel mal som kan brukes til hvilket som helst tiltak.
Mal for aktivitetsplan: Denne kan brukes som beskrivelse av hele juniorvirksomheten i klubben.
Mal for instruks for juniorkomiteen: En mal som skal beskrive ansvar og roller i juniorkomiteen.
Mal for ukeplan: Kan brukes for å beskrive klubbens aktiviteter i løpet av en uke.
Mal for planlegging av treningsøkt: For å få struktur på hver trening.
Mal for sportslig plan: En mal for sportslig plan som krever en prosess i klubben.

Til toppen