Juniortrening

Juniorvirksomheten kan omfatte mange slags faste aktiviteter, slik som organisert trening, leir, hyggekvelder, tur til naboklubb og selvfølgelig konkurranser.

Lag et gjennomtenkt opplegg tilpasset klubbens forutsetninger. Det er viktig å synliggjøre tilbudet slik at juniorer og foresatte vet og forstår hva de er en del av. En god miks av øvelsesbasert gruppetrening og trinnvis teknikkutvikling er en god oppskrift for utvikling av unge golfere.

Sportslig plan for norsk golf

Sportslig plan er golf-Norges veikart til fremgang. Planen skal definere hva som skal prege den norske golfen i fremtiden. Den delen i sportslig plan som handler om barns og unges utvikling kalles for aldersrelatert trening og skal blant annet bidra til at utviklingen av unge golfere skjer i riktig rekkefølge.

Sportslig plan skal være en «dreiebok» for klubben ved planlegging av den idrettslige aktiviteten.

Sportslig plan finner du her.

Øvelsesbanken

Øvelsesbanken er et nyttig verktøy for alle trenere. Her finner dere:

  • Over 100 golføvelser for spillere på alle nivåer.
  • Over 100 basisøvelser (fysisk, oppvarming og leker).
  • Mulighet å filtrere søk etter vanskelighetsgrad, målgruppe og del av spillet.
  • Mulighet for å lage egne økter og treningsperioder.
  • Mulighet for å foreslå nye øvelser.
NXT LVL

NXT LVL er en ferdighetstrapp med seks forskjellige nivåer og som skal ses på som en fortsettelse av VTG. For hvert nivå finnes et treningskort med øvelser/oppgaver både for treningsfeltet og for banen. Der hvor treningskortet brukes smart i nybegynneropplæringen, vil spilleren bli vant til dette treningsopplegget og kan ta steget videre.

Her finner du mer informasjon om NXT LVL.

Nybegynneropplæring for barn og unge

At vi trenger flere barn og unge inn i golfen, er det liten tvil om. Hvis vi skal lage en morsom og spennende inngang i golfen for barn og unge, er det ingen selvfølge at vi skal tilby et VTG kurs sammen med voksne. Helst ser vi at barn introduseres for golf i ordinær trening på lik linje med andre idretter og på den måten får lov til å vokse inn i golfen.

Det finnes i dag tre måter for barn og unge til å få golfkortet:

  1. Man deltar på trening, spill og konkurranser i klubbens regi gjennom sesongen. Regler og golfvett legges inn som en naturlig del av den ordinære treningen, og når tiden er moden, får våre unge et golfkort på lik linje med voksne.
  2. Egne VTG-kurs for barn og unge, sommerleir eller golfcamp. Ta gjerne utgangspunkt i kursprogrammet for voksne basert på treningskortet, men programmet og pedagogikken må tilpasses barnas alder og modning.
  3. Når en familie ønsker å begynne sammen, er det naturlig at barnet går et vanlig VTG-kurs sammen med de voksne. Prøv likevel å få inn barnet i klubbens barn- og juniorvirksomhet etter endt kurs.

Dette kan dere lese mer om i "Veileder - VTG-kurs for barn og unge", som dere finner vedlagt på denne siden.

Til toppen