Retningslinjene for ungdomsidrett bygger videre på visjonen for ungdomsidretten – formulert av ungdommen selv: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.

Idrettsstyret vedtok i 2011 retningslinjer for ungdomsidrett. Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre ungdommers rettigheter som individer og aktive idrettsutøvere. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv, og trenere, ledere, foreldre og organisasjons-ledd må følge opp disse i praksis.

Aktivitet
Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.

Utdanning
Utdanning i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.

Klubben
Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i klubben. Klubben skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.

Her finner du retningslinjene.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club