Anlegg

Anleggene skal bidra til å senke terskelen og gjøre golf lettere tilgjengelig for kvinner

Generelt har vi i norsk golf ikke vært bevisste nok overfor de som ikke slår så langt. Det legges unødvendige hindringer i veien og tilhørende fasiliteter (benker, ballvasker, hullinfo) er ikke tilrettelagt for de som benytter utslagssted lengre framme. Bevisstheten om betydningen av dette må økes og endringer gjøres.

For å oppnå det skal NGF:

  • Utarbeide mal/sjekkliste for anlegg som er tilpasset kvinner og de som ikke slår så langt og som normalt har utslagssted lengre framme.
  • Utrede hvordan NGF og klubbene kan stimulere til at flere kvinner engasjerer seg i anleggsutvikling.
  • Gjennomgå alle anlegg i Norge og sjekke at de fysiske forskjellene mellom kvinner og menn er utlignet så langt som overhode mulig innenfor slopesystemet og den enkelte banes fysiske forutsetninger.
  • Ta initiativ overfor nordiske og andre internasjonale golfforbund til at USGA endrer slopesystemet slik at forskjellen mellom kvinner og menn i større grad hensyntas.

NGF oppfordrer klubbene til å:

  • Gå gjennom sine anlegg og se hvordan de kan tilpasse dem maksimalt til kvinner og de som ikke slår så langt.
  • Etterleve NIFs lov § 2 (4) (kjønnsfordeling) i sine banekomiteer.
Disponering av anlegget må tilrettelegges for å ivareta kvinner

Nye golfere og golfere som føler stor utrygghet i sitt spill og møte med bedre golfere må få tid til å utforske og bli trygge på eget spill uten å føle at de sinker andre.

For å oppnå det skal NGF:

  • Utarbeide informasjon om og oppfordre til at flere oftere går en treningsrunde på banen der man legger ballen til rette slik at man får trent på det man ønsker, samtidig som man passer på å holde farten oppe og ikke sinker andre. Golfreglene er først og fremst tenkt brukt for konkurranser og å spille seg opp eller ned i handicap.

NGF oppfordrer klubbene til å:

  • Markere i GolfBox faste ukentlige tidspunkter der saktere spill tillates. Dette kan gjøres ved å øke tidsintervall mellom ballene.
  • Bidra til å spre kjennskapen om og oppfordre til mindre regelstyrte treningsrunder.

Film om kortere baner

Til toppen