Arrangement

Kvinner skal prioriteres ved turneringsspill og konkurranser

For å introdusere flere kvinner til turneringsspill og få opp kvinneandelen som konkurrerer er det viktig å etablere konsepter der det sosiale i kombinasjon med alternative spilleformer står i sentrum. Det er også viktig å utvikle turneringstilbudet for de med sterkere konkurransedriv. Bevisstheten om likebehandling av kjønn i turneringssammenheng (premiering, rekkefølge, tidspunkter etc.) må heves.

For å oppnå det skal NGF:

  • Utvikle lokale og nasjonale turneringsformer og ferdighetskonkurranser som er attraktive for kvinner. Eksempler på dette kan være utradisjonelle konkurranser med 6 eller 9 hull, lagkonkurranser, mix-turneringer etc.
  • Gjennomgå turneringstilbudet og –opplegget i alle klubber som er med i «Prosjekt Ivaretakelse». Hensikten er å sikre bredde i tilbudet for kvinner og bevissthet i gjennomføringen.
  • Bidra til etablering av et internasjonalt turneringstilbud som reflekterer det nivået våre kvinnelige utøvere befinner seg på.

NGF oppfordrer klubbene til å:

  • Gjennomgå sitt turneringstilbud med fokus på hva som kan gjøres for å trekke flere kvinnelige deltakere.
  • Slutte opp om initiativ som tas for å bedre kvinners introduksjon til og deltakelse i turneringer og konkurranser.
  • Aktivt rekruttere flere kvinner til å engasjere seg i arbeidet med utvikling, planlegging og gjennomføring av turneringer.  
Til toppen