Kommunikasjon

NGFs og klubbens kommunikasjon skal gi kraft til sentrale prosesser - kvinnesatsingen er en av dem

Informasjon, påvirkning og erfaringsutveksling er sentralt for å lykkes med den kvinnesatsingen som Golftinget har vedtatt. Det betyr at vi både må jobbe internt i golfen, men også eksternt overfor de som foreløpig ikke har fattet interesse for golf.

For å oppnå det skal NGF:

  • Utvikle en nasjonal kampanje med målsetting om å få flere jenter og kvinner til golfen.
  • Prioritere kommunikasjonssaker med en vinkling som kan bidra til større oppslutning blant kvinner, herunder dele ut årlig pris til klubber som har gjort en særlig innsats for å øke kvinnedeltakelsen i golf-Norge.
  • Spre viten om hva som fremmer og hva som hemmer kvinners deltakelse i golf, ref. Kompetanseutvikling ovenfor.
  • Kommunisere viktigheten av at menn er aktive bidragsytere i arbeidet med å øke kvinneandelen i alle deler av norsk golf.
  • Spre jente- og kvinnesatsingen til omverdenen. Fortelle at vi har et ønske, tar et ansvar og følger en plan.

NGF oppfordrer klubbene til å:

  • Bruke ulike lokale kommunikasjonskanaler og –former egnet til å få økt oppslutning om klubbens kvinnesatsing.
  • Dele sine «gladhistorier» om satsinger og resultater med kvinnevinkling, både internt i norsk golf og eksternt.
  • Dele sine erfaringer fra arbeidet med å øke oppslutningen blant kvinner internt i golf-Norge.
  • Nyttiggjøre seg informasjon og kommunikasjonstilbud som kommer fra NGF.
Til toppen