Organisasjon og medlemskap

Rekruttering og ivaretakelse av kvinnelige frivillige

Frivillighet er viktig for golfen og flere kvinnelige ressurspersoner, inkludert ledere, kan øke golfens attraktivitet for flere deltakere. Skal vi tiltrekke oss kvinnelige frivillige må organisasjonen jobbe systematisk med dette området.

For å oppnå det skal NGF:

 • Skape oppmerksomhet rundt kvinner som frivillige ressurspersoner gjennom kvinnesatsingen.
 • Jobbe målrettet for en jevn kjønnsfordeling, minimumskrav NIFs §2.4 , i NGF sine faggrupper og i administrasjonen.
 • Utrede mulighetene for å få fram gode IT-systemer for registrering, utvikling og rapportering i golfklubbene slik at vi kan følge den faktiske utviklingen av kjønnsfordelingen.

NGF oppfordrer klubbene til å:

 • Utarbeide med god involvering fra klubbens medlemmer og få vedtatt på årsmøtet en virksomhetsplan for klubben. Planen bør inneholde konkrete mål og virkemidler for flere jenter og kvinner.
 • Valgkomiteen må starte rekrutteringsarbeidet med en gang de vet at det er en eller flere personer som må erstattes. De bør aktivt søke etter kvinner, gi god informasjon om hva jobben består i og tilby introduksjon til oppgavene og hva dette innebærer (noe å lese, kurs etc.).
 • Søke å unngå at samme kvinne har flere roller i klubben, på den måten spre arbeidsbelastningen.
Vi må gjøre hverandre bedre og aktivt bidra i utviklingen av de organisasjoner vi er en del av

Det er ikke bare klubbene og NGF som må ha fokus på å få med flere kvinner i golfen. I dette arbeidet må vi også få med oss alle interesseorganisasjoner i, og samarbeidspartnere av, golf-Norge – innenfor og utenfor idretten.

For å oppnå det skal NGF:

 • Utfordre interesseorganisasjonene GAF, NGA, PGA of Norway, FNG og NSG på hvordan de ser for seg at de kan bidra til en bedre kjønnsfordeling i golf-Norge.
 • Løfte utfordringen inn som tema i NGF Club og høre om samarbeidspartnerne har ideer og/eller vilje til å jobbe målrettet sammen med NGF for å øke kvinneandelen i hele eller deler av golf-Norge.
 • Aktivt tilstrebe kjønnsbalanse blant deltakere, og ta opp tema rundt kjønnsfordelingen i golf-Norge på alle møteplasser i planperioden.

NGF oppfordrer klubbene til å:

 • Løfte fram problemstillingene knyttet til for lav kvinnedeltakelse på klubbens møteplasser (årsmøte, medlemsmøter etc.) og slik få en diskusjon som kan øke bevisstheten, engasjementet og kreativiteten blant medlemmene.
 • Utfordre sine samarbeidspartnere på samme måte som NGF gjør for å øke kvinneandelen.
Til toppen