Women's Golf Day er et globalt arrangement hvor kvinner og jenter kan prøve golf for første gang eller hvor nåværende spillere kan spille og hygge seg sammen med andre kvinner som er interessert i golf.

Women's Golf Day, som i år arrangeres for åttende gang, arrangeres en dag første uken i juni (30. mai - 6. juni 2023). Klubbene kan velge hvilken dag som passer i dette tidsrommet. 

Alle golfklubber kan arrangere Women's Golf Day og klubber som ønsker å delta må forplikte seg til følgende:

  • Registrere påmeldingen hos Women's Golf Day.
  • Sende deltakerlister til Women's Golf Day som inkluderer minimum navn og e-post innen 7 dager etter arrangementet.
  • Gjennomføre et arrangement som inkluderer 2 timer golf og 2 timer sosial aktivitet. Golfaktivitet kan være å spille 9 hull, instruksjon (chipping, putting, driving range) og utstyrsdemo. Sosial aktivitet kan være servering i kafeen, informasjon om klubben og gode tilbud i proshoppen. Legg gjerne til rette for aktivitet hvor allerede aktive medlemmer får mulighet til å møte potensielt nye medlemmer.  
  • Arrangementet kan være gratis, men det må ikke være det. Evt. inntekt vil tilfalle klubben.
  • Markedsføre arrangementet gjennom nettside, sosiale media, nyhetsbrev o.l. Klubben kan bruke navn og logo til Women's Golf Day.

Minimum avgift for deltakelse i Women's Golf Day er $99.

Her finner du mer informasjon om Women's Golf Day: www.womensgolfday.com

Refusjon fra NGF

Klubber som arrangerer Women's Golf Day kan søke NGF om refusjon av deltakteravgift på $99 som klubbene betaler til Women's Golf Day. For å få refusjon må klubben må være påmeldt gjennom www.womensgolfday.com og ha gjennomført arrangementet i tidsrommet 30.mai til 6.juni 2023. Søknad om refusjon skal være  sendt til post@golfforbundet.no senest 23.juni 2023. Se refusjonsskjema i menyen til høyre. 

Etter arrangementet ønsker vi en kort oppsummering:

  • Antall deltakere (ca) og gjerne spesifiser; antall nye og antall under 12 år og  antall under19 år.
  • Opplevelser og bilder fra dagen.
  • Kom det kurspåmeldinger (VTG eller treninger i klubb) i løpet av arrangementet? Klarer vi å ta deltakerne et steg videre?
  • Andre relevante innspill dere måtte ha.

Oppsummeringen sendes til: Benedikte@golfforbundet.no.

Eksempler på progam

Program Nordhaug GK

Kontakt

Benedikte Brynestad Grøtvedt

Prosjektleder 917 48 440 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club