Ett arrangement over hele verden samme dag - 1. september 2020

Women's Golf Day er en fire timers opplevelse som skjer globalt hvor kvinner og jenter kan oppleve golf for første gang eller hvor nåværende spillere kan spille og engasjere seg med kvinner som er interessert i golf.

Women's Golf Day, som i år arrangeres for femte, gang finner vanligvis sted i juni, men grunnet koronapandemien er årets arrangement flyttet til tirsdag 1.september. Klubber som ikke har anledning 1.september kan gjennomgøre sitt arrangement fredag, lørdag, søndag eller mandag  før Women's Golf Day.

Alle golfklubber kan arrangere Women's Golf Day og klubber som ønsker å delta må forplikte seg til følgende:

  • Registrere arrangementet hos Women's Golf Day.
  • Sende deltakerlister til Women's Golf Day som inkluderer minimum navn og e-post innen 7 dager etter arrangementet.
  • Gjennomføre et arrangement som inkluderer 2 timer golf og 2 timer sosial aktivitet. Golfaktivitet kan være å spille 9 hull, instruksjon (chipping, putting, driving range) og utstyrsdemo. Sosial aktivitet kan være servering i kafeen, informasjon om klubben og gode tilbud i proshoppen. Legg gjerne til rette for aktivitet hvor allerede aktive medlemmer får mulighet til å møte potensielt nye medlemmer. NB! Klubbene må vurdere hva som er mulig å få til i forhold til smittevern for å unngå spredning av korona. 
  • Arrangementet kan være gratis, men det må ikke være det. Evt. inntekt vil tilfalle klubben.
  • Markedsføre arrangementet gjennom nettside, sosiale media, nyhetsbrev o.l. Klubben kan bruke navn og logo til Women's Golf Day.

Minimum avgift for deltakelse i Women's Golf Day er $79.

Her finner du mer informasjon om Women's Golf Day: www.womensgolfday.com

Refusjon fra NGF

Klubber som arrangerer Women's Golf Day kan søke NGF om refusjon av deltakteravgift. For å få refusjon må klubben må være påmeldt gjennom www.womensgolfday.com og ha gjennomført arrangementet senest 1.september 2020. Søknad om refusjon skal være  sendt til post@golfforbundet.no senest 1.oktober 2020. Se refusjonsskjema i menyen til høyre. 

Etter arrangementet ønsker vi en kort oppsummering:

  • Antall deltakere (ca).
  • Opplevelser og bilder fra dagen.
  • Kom det kurspåmeldinger i løpet av økten? Klarer vi å ta deltakerne et steg videre?
  • Andre relevante innspill dere måtte ha.

Oppsummeringen sendes til: BenedikteBrynestad.Grotvedt@golfforbundet.no.

Eksempler på progam

Program Nordhaug GK

Kontakt

Benedikte Brynestad Grøtvedt

Prosjektleder 917 48 440 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club