Øvelsesbanken

Hva er øvelsesbanken og hvem er den for?

 

Øvelsesbanken retter seg mot både spillere og trenere og er en database med golføvelser, som er forklart i tekst, bilder og video. Her vil du finne øvelser og driller for å utvikle tekniske, taktiske, mentale, sosiale og fysiske ferdigheter.  
Målet med øvelsesbanken er at den skal samle gode øvelser som trenere og spillere bruker på treningsfeltet på ett sted. 
Vi har godt over 100 kvalitetssikrede øvelser som er klar til å bruk og dette vil bare øke med tiden.

Øvelsesbanken finner du her

Webinar 29. april 2024

 

Til toppen