Seniorgolf

De slår ikke lengst, men lever lenger

Image
Seniorgolf

I golf defineres seniorer ved aldersgrensen 50 år for kvinner og for menn. De fleste golfklubber har egne tilbud og aktiviteter for seniorer. Turneringstilbudet for seniorer ivaretas av Norsk Senior Golf (NSG) i nært samarbeid med klubbene.

NSG er en organisasjon som er assosiert med Norges Golfforbund. NSG opptrer utad, nasjonalt og internasjonalt, som en organisasjon for enkeltmedlemmer som gjennom sine klubbmedlemskap er underlagt NGFs lover. Som assosiert organisasjon til NGF vil NSG representere Norge og samarbeide med andre lands seniororganisasjoner som offisielt godkjennes av de respektive forbund som NGF samarbeider med. Det offisielle navnet er Norsk Senior Golf (Assosiert Norges Golfforbund) og den internasjonale betegnelsen er Norwegian Senior Golf (Associated to the Norwegian Golf Federation).

www.seniorgolf.no

Seniorene i alle klubber er en ressurs på flere måter. De spiller mye og er i så måte bidragsytere til at klubb, bane og miljø holdes levende. Seniorer kan også bidra på ulike måter i utførelse av spesielle oppgaver, prosjekter eller generelle dugnader.

Men den kanskje viktigste «muligheten» ved å holde seniorer i gang med jevnlig golfspill, er at de er trofaste og solide betalere. Derfor er det viktig at seniorene tilbys et variert utvalg aktiviteter. Jo flere muligheter de har, jo mer de trives og har det moro, desto større er sannsynligheten for at de både spiller jevnlig og ofte, lever lenger og følgelig er aktive medlemmer lenger.

Som et nyttig og viktig supplement til Seniorgruppas program i sesongen tilbyr Norsk Senior Golf et variert turneringstilbud for spillere som ønsker nye utfordringer i tillegg til egen bane.

«Aktivitetsmotoren» for seniorgolfere i Norge. 
NSGs hovedoppgave er arrangere turneringer for våre medlemmer fra mandal i sør til Stiklestad i nord. Vi er derfor meget takknemlige for godt samarbeid med klubbene som har banene. NSG arrangerer singleturneringer (Sissener Classic Tour og Classic Tour m/uttak), par-turneringer (Sissener Pairs), samt NSG Riis Bilglass Lagmesterskap i tre divisjoner.

I tillegg kan NSG medlemmer i klubbene spille ”NSG Lagserie Match” hvor 4 spillere på hvert lag spiller Match-spill mot naboklubbene. Dessuten arrangerer NSG Landsdelsfinaler og NSG Landsfinaler i slutten av sesongen.

Hvert år tar NSG ut spillere til landskamper mot Portugal (damer), Nederland (damer), Sverige (damer og herrer), Danmark (herrer) og England (herrer). Spillerne kvalifiserer seg ved å spille Sissener Classic Tour og Sissener Classic Tour m/uttak.

I samråd med Norges Golfforbund (NGF) er NSG ansvarlig for uttak av representasjonslag til EGA* lagmesterskap. Som medlem i ESGA** og ESLGA*** foretar NSG uttak av spillere til disse organisasjonenes lagmesterskap. Spillerne tas ut basert på resultater fra Sissener Classic Tour m/uttak.
* European Golf Association: EGA er en europeisk organisasjon stiftet i 1937. Organisasjonen representerer nasjonale amatørgolfforbund og består av 36 medlemsland. Norge er representert av Norges Golfforbund.
** European Senior Golf Association: Organisasjon for 24 nasjonale Senior golf organisasjoner i Europa.
*** European Senior Ladies Golf Association: Organisasjon for Senior damegolforganisasjoner I Europa.

Med dette kan seniorgruppa enkelt utvide sitt aktivitetstilbud til klubbens seniorer i alle aldre og ulike ferdighetsnivå. (Sissener Classic Tour er delt i 8 hcp klasser, hvorav tre for spillere 65+).

Turneringer
Klubbenes positive innstilling til NSGs aktiviteter og turneringer gjør det mulig for NSG å tilby ca 160 turneringsdager i løpet av sesongen.

I oktober 2023 fikk alle klubber invitasjon til å være med å arrangere turneringer i 2024.
Dette er en god måte å markedsføre egen klubb og bane på samtidig som det gir gunstige inntektsmuligheter.

Om din klubb ikke har «fanget opp» denne invitasjonen; ta kontakt med NSG – admin@seniorgolf.no

Til toppen