Norsk Senior Golf (NSG) representerer mannlige og kvinnelige senior golfspillere som er medlemmer av klubber tilsluttet Norges Golfforbund.

NSG er assosiert med NGF og opptrer utad, nasjonalt og internasjonalt, som en organisasjon for enkeltmedlemmer som gjennom sine klubbmedlemskap er underlagt NGF’s lover.

Som assosiert organisasjon til NGF vil NSG representere Norge og samarbeide med andre lands senior organisasjoner som offisielt godkjennes av de respektive forbund som NGF samarbeider med. Det offisielle navnet er Norsk Senior Golf (Assosiert Norges Golfforbund) og den internasjonale betegnelsen er Norwegian Senior Golf (Associated the Norwegian Golf Federation).

Senior er man i golf fra og med det året man fyller 50 år for både damer og herrer.

Offisiell nettside: www.seniorgolf.no

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club