Veien til golf

Mål og hensikt med VTG er å skape glød, entusiasme og lyst til å fortsette med golf som et ivrig medlem i klubben i lang tid fremover.

VTG skal være mye mer enn bare et golfkurs. Her møter man golfklubben for første gangen. Her blir man kjent med andre golfspillere, her får man en introduksjon i spillets etikette (golfvett) og regler, her lærer man å slå ballen etter beste evne, og fremfor alt skal VTG bidra til at man blir kjent på anlegget og blir en del av idrettslaget, golfklubben. Vi er overbevist om at denne typen av inngang til golfen øker våre muligheter til å få de nye til å oppdage og bli værende i vår idrett.

Monica Andrén Gundersrud
Monica Andrén Gundersrud

Idrettsutvikler og VTG-ansvarlig

Bli kjent i miljøet

Golfklubbene må legge til rette for opplæring og trening under trygge og trivelige forhold. Det innledende Veien til Golf kurset er bare begynnelsen. Klubbene har alt å vinne på å tilby oppfølging og veiledning i alle deler av spillet; de tekniske ferdighetene, golfvett og regler, spill på banen og enkle konkurranser. Det er viktig at spilleren føler seg vel i klubben og blir en del av det sosiale miljøet.

Praksis gir resultat

Gjennomføringen av Veien til Golf kursene skal preges av mye praksis både når det gjelder teknikk, golfvett og regler og å ferdes på golfbanen. Nybegynnerkurset er lagt opp for å så raskt som mulig gi spilleren en opplevelse av hva det vil si å spille golf. Med en slik innføring, vil motivasjonen for å lære mer og å mestre det grunnleggende øke.
Resultatet av opplæringen vil vises ved at flere som begynner, fortsetter med golf og utvikler seg som spillere. Jo mer vi mestrer, dess morsommere er det å spille!

Klikk her for å laste ned sportslig plan

Klikk her for å se film om oppmerking av treningsanlegg

Klikk her for e-læringskurset for VTG ansvarlige

Til toppen