Når man har gjennomført og fått godkjent nybegynneropplæringen ”Veien til Golf” og i tillegg har gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet Norges Golfforbund, tildeles man automatisk EGA handicap 54.

I forbindelse med revisjonen av EGA Handicap System 1. januar 2016 ble handicap tidligere omtalt som klubbhandicap en ny handicapkategori 6. EGA handicap 37-54 inngår i handicapkategori 6.

Se også norsk veiledning for spillere

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club