Når man har gjennomført og fått godkjent nybegynneropplæringen ”Veien til Golf” og i tillegg har gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet Norges Golfforbund, tildeles man automatisk WHS handicap 54.

Golfen har i mange år hatt globale golfregler, utstyrsregler og regler for amatørstatus, men hele seks ulike handicapsystemer og hvordan handicap ble utregnet. Disse fungerte bare der de gjaldt og kunne i liten grad konverteres fra det ene systemet til det andre. Fra 2020 ble disse forent til ett globalt handicapsystem, World Handicap System (WHS) og oppstart i Norge var 1. mars 2020

Mer informasjon om WHS kan du finne her.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club