Anlegg

Fagområdets to virkeområder er å jobbe for bedre rammebetingelser for etablering av golfanlegg, samt være et kompetansesenter i spørsmål knyttet til planlegging, bygging og drift av golfanlegg.

Pål Melbye
Pål Melbye

Anleggssjef

Alexander Solnør
Alexander Solnør

Anleggskonsulent

Rammebetingelser

Fagområdet bruker mange ressurser på rollen som golfidrettens talerør i anleggsspørsmål overfor sentrale myndigheter (Storting, departementer, fagdirektorater og fylkesledd). Det er svært viktig å medvirke i de prosesser som påvirker rammebetingelsene for etablering av golfanlegg. Dette oppnås kun ved høy troverdighet og kompetanse. På bakgrunn av dette er det lagt ned mye ressurser i NGFs Anleggspolitiske dokument.

Planlegging, bygging og drift

Fagområdet bidrar med rådgivning innenfor nevnte tema. Det utarbeides en rekke temaskriv og eksempelsamlinger knyttet til dette området. Vi deltar aktivt innen forskning, utdanning, miljøarbeid og greenkeeping. Avdelingen har også ansvar for alt slopearbeidet som foregår på norske baner. Etter forespørsel fra klubbene foretar vi klubbesøk til de klubber som har behov for dette.

Til toppen