Norges Golfforbund har tatt mål av seg til å arrangere anleggseminar to ganger per år.

Disse gjennomføres før og etter den normale spillesesongen. Dette for å sikre at flest mulig har anledning til å delta.

Hovedmålgruppene for seminarene er greenkeepere, daglige ledere i klubber/baneselskap, banekomiteer og bransjen for øvrig.

Som eksempel på temaer kan nevnes overvintringssykdommer, kunstgress, spillekvalitet og nye gressarter. På alle seminarene refereres det til nye forskningsprosjekt og resultater. Dette gjelder både forskningsprosjekter i regi av STERF og andre prosjekter med stor relevans til norske forhold.

Kontakt

Pål Melbye

Avdelingsleder / Anleggsansvarlig 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club