Anleggspolitisk dokument

Anleggspolitisk dokument er utarbeidet for å gi NGF en plattform som legger best mulig til rette for en anleggsutvikling i samsvar med visjonen for Golf-Norge: ”Golf – en idrett for alle”.

I visjonen uttrykkes målet om at alle mennesker som ønsker det gis mulighet til å utøve golf ut fra egne behov. Dokumentet skal også bygge opp under golf-Norges hovedmål: ”Flere og bedre golfspillere i sunne klubber”.

Dokumentets hovedmål

Alle som ønsker det skal ha tilgang til et golfanlegg i rimelig nærhet, og den skal sikre NGF troverdighet og mulighet til å medvirke i offentlige prosesser i tilknytning til etablering av idrettsanlegg. Videre fokuseres det på å bidra til balanse mellom tilbud og etterspørsel i forbindelse med etablering av anlegg.

Dokumentet tar ikke opp forhold knyttet til rettigheter for utstedelse av Golfkortet.

Til toppen