Anleggsseminar

Norges Golfforbund har tatt mål av seg til å arrangere anleggsseminar to ganger per år.

Disse gjennomføres før og etter den normale spillesesongen. Dette for å sikre at flest mulig har anledning til å delta.

Hovedmålgruppene for seminarene er greenkeepere, daglige ledere i klubber/baneselskap, banekomiteer og bransjen for øvrig.

Pål Melbye
Pål Melbye

Anleggssjef

Som eksempel på temaer kan nevnes overvintringssykdommer, kunstgress, spillekvalitet og nye gressarter. På alle seminarene refereres det til nye forskningsprosjekt og resultater. Dette gjelder både forskningsprosjekter i regi av STERF og andre prosjekter med stor relevans til norske forhold.

Klikk på linkene nedenfor for mer informasjon om de enkelte anleggsseminarene.

Til toppen