Høst 2011

Anleggseminar på Ullevål Stadion 23. november 2011.

Totalt deltok 74 personer på seminaret.

Hovedtemaene var bruk av plantevernmidler og forventede konsekvenser av nytt EU-direktiv om IPM (Integrated Pest Management).

Til toppen