Anleggseminar på Ullevål Stadion 12. november 2012.

Hovedtemaene var skjøtsel av rødsvingelbaner og økonomisk baneskjøtsel.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club