Høst 2012

Anleggseminar på Ullevål Stadion 12. november 2012.

Hovedtemaene var skjøtsel av rødsvingelbaner og økonomisk baneskjøtsel.

Til toppen