Forskning/utvikling

Norges Golfforbund jobber aktivt for å bedre spillekvaliteten på norske baner.

Dette gjør vi ved et nært samarbeid med ulike forskningsinstitusjoner, både i Norge og utlandet. Vi har spesialt hatt et meget godt samarbeid med Bioforsk på Landvik i Grimstad over flere år. Miljøet for golfrelatert forskning i Norge og Skandinavia er lite, men har på få år gitt resultater som også sees på med stor interesse i land langt utenfor Skandinavia.

Sammen med golfforbundene i Sverige, Danmark, Finland og Island, samt de skandinaviske greenkeeperorganisasjonene, har vi etablert Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF). STERF har vedtatt et forskningsprogram innenfor kjerneområder og gir tilskudd til forskningsprosjekter innenfor disse. Hver av de skandinaviske golfforbundene bidrar årlig med 0,5 euro per medlemskap i klubbene til dette arbeidet.

I tillegg til det skandinaviske arbeidet bidrar NGF med tilskudd til forskning på norske forhold.

STERFs årsbøker finner du her.

Miljøsertifisering

NGF jobber for at klubbene skal bli mer bevist sin rolle i miljøspørsmål og over tid bli miljøsertifisert. Administrasjonen i NGF ønsker å framstå som en positiv bidragsyter og er allerede, som første særidrettsforbund i Norge, sertifisert i henhold til Miljøfyrtårnet. NGF er også, som eneste særidrettsforbund, tatt opp i FNs nettverk for klimanøytrale virksomheter.

Til toppen