Grøntfaglig

Bruk av plantevernmidler

Det er fokus på golfklubbenes miljøprofil, og myndighetenes mål er å redusere bruk av kjemiske plantevernmidler på nasjonalt nivå. Derfor er det utarbeidet flere kulturspesifikke veiledere for integrert plantevern (IPV).

En av disse forklarer hvordan gjeldende plantevernregler skal anvendes når golfbaner renoveres og vedlikeholdes. Veiledningen henviser ofte til STERF sin hjemmeside der det finnes et omfattende bibliotek om bekjempelse av aktuelle sykdommer, ugras og andre skadegjørere på golfgress. Hele denne pakka av informasjons- og veiledningsmateriell er finansiert av plantevernmyndighetene i Skandinavia og nordiske golfere i fellesskap. Du finner link i menyen til venstre. Link til STERFs «norske område» finner du her.

IPV veileder for golfbaner finner du her

Temaskriv

NGF har i samarbeid med Bioforsk Øst Landvik utarbeidet flere temaskriv vedrørende bygging og drift av golfbaner (se vedlegg).

Til toppen