Multifunksjonelle golfanlegg

Golfanlegg har store arealer som ikke brukes til golfspill.

Dessuten står klubbhusene ofte tomme i vinterhalvåret. Her finnes et stort potensial for bedre utnyttelse av grøntområder som kan skape nye muligheter for et aktivt friluftsliv, særlig i tilknytning til tettsteder.

Dersom flere foreninger utnytter anlegget, kan dette også bidra til å styrke golfanleggets økonomi og gi en bedre forankring i lokalsamfunnet. Et samarbeid alle parter vinner på.

Et multifunksjonelt golfanlegg ser virksomheten fra den brede allmennhetens perspektiv. Foruten å tilby en førsteklasses arena for golf bidrar det med ulike tjenester som er nyttige for samfunnet som helhet, for eksempel å utvikle det biologiske mangfoldet, bevare natur- og kulturmiljøer og gi mulighet for et aktivt friluftsliv, uten å gå på akkord med sikkerheten.

Til toppen