Treningsanlegg

Mangelen på gode og tilgjengelige treningsanlegg er en hemsko i forhold til rekruttering og spilleutvikling. NGF har i den forbindelse laget en eksempelsamling av enkle anlegg.

Dette er eksempler på enheter som er tenkt å fungere frittstående eller plassert i forbindelse med etablerte golfanlegg eller andre tradisjonelle idrettsanlegg.

De senere år har det blitt etablert et betydelig antall innendørs golfanlegg. Disse inneholder som regel driving-range, putting-green og simulatorer.

Her finner du mer informasjon om kravene for å oppnå status som "Klubb med treningsanlegg"

Hvordan etablere et treningsanlegg?

Til toppen