Informasjon og hjelpemidler som vi håper kan være til nytte i forståelsen av, og arbeidet med å optimalisere egen organisasjon.

Klubbveilederen

Inneholder organisatoriske og administrative arbeidsverktøy som maler for ulike planer, juridiske dokumenter, med mer.

Les mer

Økonomi / forsikring

Vi anbefaler klubbene å sette seg inn i aktuelle støtteordninger, og aktivt benytte seg av de mulighetene for tilskudd som disse gir.

Les mer

Ny klubb

Her finner du nyttig informasjon i forbindelse med oppstart av ny klubb.

Les mer

Golfens samfunnsverdi

Et samlebegrep på NGF og klubbenes arbeid for å få samfunnet til å verdsette den virksomheten som golf-Norge bedriver.

Les mer

Golfspilleren i sentrum

Golfspilleren i sentrum er et nettbasert dialog- og rapportverktøy.

Les mer

NGF-Nytt

Les mer

Markedsføring

Sammen skal vi markedsføre golfsportens mange gode verdier.

Les mer

Skjemaer

Les mer

Forkortelser

Forklaring på noen forkortelser som er hyppig forekommende i organisatorisk golf- og idrettssammenheng

Les mer
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club