Informasjon og hjelpemidler som vi håper kan være til nytte i forståelsen av, og arbeidet med å optimalisere egen organisasjon.

Klubbveilederen

Inneholder organisatoriske og administrative arbeidsverktøy som maler for ulike planer, juridiske dokumenter, med mer.

Les mer

Økonomi / forsikring

Vi anbefaler klubbene å sette seg inn i aktuelle støtteordninger, og aktivt benytte seg av de mulighetene for tilskudd som disse gir.

Les mer

Ny klubb

Her finner du nyttig informasjon i forbindelse med oppstart av ny klubb.

Les mer

Golfens samfunnsverdi

Et samlebegrep på NGF og klubbenes arbeid for å få samfunnet til å verdsette den virksomheten som golf-Norge bedriver.

Les mer

Golfspilleren i sentrum

Golfspilleren i sentrum (GIS) er et nettbasert dialog- og rapportverktøy.

Les mer

NGF-Nytt

Nyheter og informasjon fra NGF.

Les mer

Seksuell trakassering og overgrep

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier.

Les mer

Markedsføring

Sammen skal vi markedsføre golfsportens mange gode verdier.

Les mer

HMS-systemer for golfvirksomheter

Norges Golfforbund og Norwegian Greenkeepers Association har utviklet to HMS-systemer til bruk for golfvirksomheter.

Les mer

Skjemaer

Les mer

Forkortelser

Forklaring på noen forkortelser som er hyppig forekommende i organisatorisk golf- og idrettssammenheng

Les mer
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club