Business Intelligence

Verktøy for analyse og statistikk.

Image

Business Intelligence (BI) er softwareløsninger som henter ut data fra flere kilder, bearbeider dataene, sammenstiller disse og presenterer resultatet på en enkel og visuell måte.

  • Hvordan er belegget på banen?
  • Hvilke ukedager har størst belegg?
  • Når spiller eksempelvis 20-35 åringene, eller de med handicap over 36?
  • Hvordan er belegget på de ulike utslagstider?
  • Hva er utnyttelsesgraden?
  • Hvordan optimalisere starttidene og få best mulig utnyttelse av kapasiteten på banen/golfanlegget?
  • Hvordan er medlemsutviklingen fra uke til uke eller måned til måned - fordelt på kjønn, alder handicap?
  • Medlemsvekst i prosent?

Informasjonen finnes i GolfBox og andre systemer. Det har vært og er et ønske fra klubbene og NGF enkelt å kunne hente ut og bruke data fra GolfBox i større grad, og få dataene bearbeidet og presentert på en god og visuell måte.

Data som klubbene kan bruke både strategisk og operasjonelt. Datagrunnlag som kan bidra til at klubbene kan optimalisere bruk av banen/golfanlegget, øke kapasiteten på anlegget, styre aktiviteten, planlegge trening og tilgjengelighet på anlegget for eksempelvis VTG’ere, gi økt inntjening, og få bedre tilfredshet blant medlemmene ved at tilgjengeligheten til starttider blir bedre.

BI-løsningen ble til etter initiativ fra og i et tett samarbeid mellom Dansk Golfunion, det Svenske Golfforbundet, Finsk Golfunion og NGF og er utviklet av Players1st, som også står bak Golfspilleren i Sentrum.

Første versjon er en dashboard-løsning som gir informasjon om og mulighet for analyse av medlemsdata og bookingdata.

Hvordan får vi tilgang til BI-løsningen?

Løsningen er tilgjengelig via Golfspilleren i Sentrum for alle klubber. Dere logger dere på via Golfspilleren i Sentrum.

Ta kontakt med Klubbservice i NGF så hjelper vi deg.

Til toppen