Forkortelser

Nedenfor er det gitt forklaring på noen forkortelser som er hyppig forekommende i organisatorisk golf- og idrettssammenheng.

Spillets ord og uttrykk er ikke med her og heller ikke forkortelser som vi anser som lett forståelig eller av begrenset varighet (f.eks. fordi de er knyttet til sponsoravtaler).

 • EDGA European Disabled Golf Association. Har bl.a ansvar for klassifiseringsregler knyttet til golf for funksjonshemmede, samt arrangerer golfturneringer for funksjonshemmede
 • EGA European Golf Association. Arrangerer europeiske amatørmesterskap. Behandler også spørsmål vedrørende turneringsregler og handicap.
 • EPGA European Professional Golfers’ Association (Det europeiske golfforbundet for profesjonelle).
 • ET European Tour består av Europaturen for herrer og Challenge Tour og arrangeres av PGA European Tour.
 • FNG Foreningen for norske golfbaner
 • GAF Norsk Golfadministrasjonsforening er en interesseforening for administrativt ansatte i norske golfklubber/baner. GAFs hovedformål er å utvikle medlemmenes kompetanse og kunnskap om administrative funksjoner i klubb/bane.
 • IGF International Golf Federation. Arrangerer VM lag for amatører og er det organet som på golfidrettens vegne er kontaktorganisasjonen mot IOC.
 • IK Idrettskretsen er et fellesorgan for all idrett innen idrettskretsens grenser (som sammenfaller med fylkesgrensene).
 • IOC International Olympic Committee
 • IPC International Paralympic Committee
 • IR Idrettsrådet er et fellesorgan for all idrett i kommunen som er organisert innenfor idrettsforbundet. Sammensetningen velges av og blant de klubber/idrettslag som finnes i den enkelte kommune. De har diverse samordnings- og prioriteringsoppgaver knyttet spesielt til anleggsutbygging og fordeling av økonomiske midler.
 • LET Ladies European Tour Limited administrerer Europatouren for kvinner
 • LPGA Ladies Professional Golf Association administrerer USA-touren for damer.
 • NGA Norwegian Greenkeepers Association er en interesseforening for Norges golfbaneansatte og arbeidere på andre idrettsarenaer med gressdekke.
 • NGU Nordisk Golf Union. Samordner spørsmål felles for de nordiske golfforbundene.
 • NIF Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité er en fellesorganisasjon for idretten i Norge.
 • NIH Norges Idrettshøyskole.
 • NSG Norsk Senior Golf. Egen forening (assosiert til NGF) for kvinnelige og mannlige golfspillere 50 år og eldre som er medlemmer av klubber under NGF. Arbeider primært for et utvidet turneringstilbud til seniorspillere.
 • NTG Norsk Toppidrettsgymnas. En ideell, ikke-kommersiell stiftelse som er godkjent etter privatskoleloven og berettiget til statsstøtte. De har hovedkontor i Bærum og filialer på Geilo, Kongsvinger og Lillehammer.
 • PGA Professional Golfers’ Association.
 • PGA of Norway Professional Golfers’ Association of Norway
 • PGA TOUR Professional Golfers’ Association Tour, administrerer USA-turen for herrer.
 • PGAET PGA European Tour administrerer European Tour, Senior Tour og Challenge Tour for menn.
 • R&A Royal and Ancient Golf Club of St Andrews er øverste myndighet når det gjelder golfregler og amatørbestemmelser for det meste av verden utenom USA. Arrangerer også British Open og det britiske amatørmesterskapet .
 • SF Et særforbund er en sammenslutning av alle klubber som organiserer samme særidrett/idrettsgren innen NIF. Særforbundet er den høyeste faglige myndighet innen sin idrett i Norge.
 • USGA United States Golf Association er R&As motsvarighet i USA. Golfreglene utgis av R & A og USGA I fellesskap. USGA arrangerer også US Open og det amerikanske amatørmesterskap
Til toppen