Golf og helse

Golfeffekten er den totale forbedring av helse og livskvalitet ved å spille golf. Golf er en av de idrettslige utendørs aktiviteter som i sitt mangfold gir mest effektiv og vedvarende forbedring i helsekvalitet gjennom moderat anstrengelse.

Golfeffekten

Du går, slår og søker etter mestring. Som fysisk og psykisk aktivitet, stimulerer golf hele kroppen på en positiv og fordelaktig måte.

Golfeffekten måles ikke i poeng, slag eller plassering på en resultatliste. Golfeffekten er helt og holdent din personlige gevinst. Med en rimelig beskjeden starthjelp er det din egen innsats som gir resultater, og premien er en sunnere, friskere og mer tilfreds utgave av deg selv.

Golfeffekten oppnås og måles gjennom:

  • Selvopplevd livskvalitet og tilfredshet med livet, målt ved for eks: PQoL (standardiserte spørreskjema)
  • Redusert hjertefrekvens i hvile (hvilepuls)
  • Reduksjon av midjemål
  • Senkning av blodtrykket

Golfeffekten er den forbedring du oppnår etter 180 dagers jevnlig aktivitet. Ved å fortsette aktiviteten, vil effekten øke og etter hvert etablere seg som en tilnærmet stabilt forbedret helsetilstand.

Forskning

«9 hull til bedre helse»

For Golf-Norge er det også viktig å få en god dokumentasjon av golfens betydning for folkehelsen. I heftet «9 hull til bedre helse», som er en sammenstilling av golfens helsegevinst i relasjon til myndighetenes anbefalinger, har vi belyst dette temaet nærmere. Heftet er utarbeidet av Jan Ove Tangen, professor ved Høgskolen i Telemark, i samarbeid med NGF.

Heftet finnes vedlagt nedenfor, men kan også bestilles i en trykket versjon, bestilling sendes: post@golfforbundet.no

«Å sette pris på golfen»

I rapporten «Å sette pris på golfen – golfspillets individuelle og samfunnsmessige verdi» har Jan Ove Tangen ved Høgskolen i Telemark sett på blant annet hvilken samfunnsøkonomisk helsegevinst det innebærer at deler av befolkningen spiller golf. Rapporten finner du vedlagt nederst på siden.

«Den norske golfspilleren»

I rapporten «Den norske golfspilleren» presenteres en del empiriske kjennetegn av den norske golfspilleren.

Gjennom en medlemsundersøkelse foretatt på slutten av 2011, foreligger det nå informasjon om norske golfspilleres sosiale bakgrunn, deres fysiske aktivitetsnivå både på og utenfor banen, motiver for å spille, hvilke kostnader de har i forbindelse med golfen etc.

I vedleggene nederst på siden finner du:

  • Fullversjon. Tekstdel og tabellvedlegg samlet i en rapportutgave.
  • Tekstdelen av rapporten (20 sider), der de viktigste funnene blir presentert og kommentert.
  • Tabellvedlegg (106 sider), der de som er interessert vil finne tabeller og detaljert informasjon om de ulike spørsmålene og fordelingen på de ulike svaralternativene som det vises til i tekstdelen.
Til toppen