Helse-tour

"Golfsporten er en av de aller mest helsefremmende idrettene vi har" sa Asker-ordfører Lene Conradi under åpningen av Helse-touren i Asker golfklubb.

Image

Helse-tour

Golfklubber ønsker å bidra med golfaktivitet for grupper som er prioriterte i kommunens folkehelsearbeid!

Gjennom Helse-tour settes fokus på golf og helse, og klubber som er interessert i å bidra mer aktivt i lokalt folkehelsearbeid har inviteret til dialogmøter mellom klubb og kommune. 

I 2016 var Svein på veien med sin «Helse-tour» bobil og besøkte klubber på Sør- og Vestlandet, og i 2017 fikk klubber i de tre nordligste fylkene besøk. Siste etappe på Helse-tour ble gjennomført i 2018 med besøk til Østlandsklubber. 

Han har de siste 20 årene jobbet med forebyggende folkehelsearbeid i Asker kommune, og vært en av Asker Golfklubbs mest aktive ildsjeler.

Vi ønsker å synliggjøre golfidretten som en viktig samfunnsaktør samt bryte ned barrierer som vi fremdeles opplever tilknyttet idretten. Forestillinger om at golf er for de få eksisterer ennå. Gjennom Helse-tour håper vi at kommunene kan oppleve at golfidretten kan bli en positiv medspiller i det lokale folkehelsearbeidet.

I alt  92 klubber fikk besøk av Helse-tour.

Se rapport fra Helse-tour 2016, 2017 og 2018.
Les også Svein sin Helse-tour-blogg fra 2016 og 2017 på: norskgolf.no

Til toppen