"Golfsporten er en av de aller mest helsefremmende idrettene vi har" sa Asker-ordfører Lene Conradi under åpningen av Helse-touren i Asker golfklubb.

Helse-tour 2017 til klubber i de tre nordligste fylkene.

16 klubber fikk besøk av  Helse-tour  i 2017, og den startet i Varanger Golfklubb i Finnmark 10. juni!

10.06.              Varanger Golfklubb
12.06.              North Cape Golfclub
14.06.              Hammerfest og Kvalsund Golfklubb
16.06-17.06     Alta Golf Klubb
19.06.              Tromsø Golfklubb
20.06.              Midt-Troms Golfklubb
22.06.              Hinnøy Golfklubb og Harstad Golfklubb
24.06.              Vesterålen Golfklubb
25.06.              Lofoten Golfklubb
26.06.              Høken Golfklubb
Pause i juli måned         
07.08.              Narvik Golfklubb
09.08.              Bodø Golfklubb
10.08.              Salten Golfklubb
11.08               Polarsirkelen Golf
14.08.              Helgeland Golfklubb

"Golfsporten er en av de aller mest helsefremmende idrettene vi har" sa Asker-ordfører Lene Conradi under åpningen av Helse-tour i Asker golfklubb mai 2016. Hun håper at Svein og Helse-tour blir godt tatt imot, og at satsingen kan inspirere til et tettere samarbeid mellom kommuner og lokale golfklubber.

I 2016 var Svein på veien med sin «helse-tour» bobil og besøkte klubber på Sør- og Vestlandet for å promotere golf som helsefremmende idrett, og bidra til det lokale folkehelsearbeidet i Golf-Norge. Svein har de siste 20 årene jobbet med forebyggende folkehelsearbeid i Asker kommune, og vært en av Asker Golfklubbs mest aktive ildsjeler.

Klubber i disse fylkene fikk besøk i 2016: Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Les også Svein sin Helse-tour-blogg fra 2016 på: norskgolf.no

Vi ønsker å synliggjøre golfidretten som en viktig samfunnsaktør samt bryte ned barrierer som vi fremdeles opplever tilknyttet idretten. Forestillinger om at golf er for de få eksisterer ennå. Gjennom Helse-tour håper vi at kommunene kan oppleve at golfidretten kan bli en positiv medspiller i det lokale folkehelsearbeidet.

Målet på sikt er å få etablert et samarbeid mellom kommune og klubb på lokalt nivå for å bedre folkehelsen. Gjennom Helse-tour settes fokus på golf og helse, og for de klubbene som er interessert i å bidra mer aktivt i lokalt folkehelsearbeid, kan vi i samspill med klubben arbeide for å få til dialogmøter mellom klubb og kommune. Kanskje klubben på sikt kan bli en aktiv medspiller i kommunens folkehelsearbeid?

Se rapport fra Helse-tour 2016 vedlagt.

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club