Golfspilleren i sentrum

Golfspilleren i sentrum (GIS) er et nettbasert dialog- og rapportverktøy.

 

André Jåtog
André Jåtog

Klubbutvikler

Hvordan opplever nye medlemmer møtet med klubben og klubbmiljøet? Hvordan opplever medlemmer å bli ivaretatt og inkludert i klubben? Lykkes klubben i sitt arbeid med å få nye medlemmer inn i klubben og hvordan lykkes klubben med å få de til å bli værende og trives? Hvordan møter klubben gjestespillere og hvordan opplever de klubben, miljøet og banen?

SKAP POSITIVE AMBASSADØRER FOR GOLFKLUBBEN

Golfspilleren i Sentrum gir klubben verdifull informasjon om hvordan medlemmer og gjestespillere opplever klubben, klubbens miljø og banen, og hva som kreves for at klubben skal utvikle seg i positiv retning.

Gode opplevelser skaper flere gode ambassadører som «fremsnakker» klubben.

Verktøyet hjelper golfklubben til å komme i god dialog med medlemmer og gjester. Resultatene gir klubbene mulighet til å arbeide målrettet og systematisk for å skape gode opplevelser for medlemmer og gjestespillere. Klubben får bedre ivaretakelse av medlemmer, bedre rekruttering av nye medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere og bedre økonomi. Medlemmer som trives er gode representanter og ambassadører for klubben.

GIS OMFATTER FIRE VIKTIGE OMRÅDER:
  • Medlemmer
  • Gjeste-/greenfeespillere
  • Nye medlemmer
  • Utmeldte medlemmer.

Mer informasjon og kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Til toppen