Golfspilleren i sentrum er et nettbasert dialog- og rapportverktøy.

Hvordan opplever nye medlemmer møtet med klubben og klubbmiljøet? Hvordan opplever medlemmer å bli ivaretatt og inkludert i klubben? Lykkes klubben i sitt arbeid med å få nye medlemmer inn i klubben og hvordan lykkes klubben med å få de til å bli værende og trives? Hvordan møter klubben gjestespillere og hvordan opplever de klubben, miljøet og banen?

Formålet med verktøyet er å hjelpe golfklubben med å komme i god dialog med medlemmer og gjester. Klubben får mulighet til å arbeide målrettet og systematisk, noe som vil bidra til å skape gode opplevelser for golfspillerne på alle områder. Golfspilleren i Sentrum setter fokus på medlemmenes og gjestenes opplevelser av klubben og klubbmiljøet, og dermed på hva som kreves for at klubben skal utvikle seg i positiv retning. Gode opplevelser skaper flere gode ambassadører som «fremsnakker» klubben.

SKAP POSITIVE AMBASSADØRER FOR GOLFKLUBBEN

Golfspilleren i Sentrum (GIS) gir verdifull informasjon om hvordan medlemmer og gjestespillere opplever klubben og banen.

Klubber som ikke har benyttet GIS i 2015, 2016 og 2017 får mulighet til å teste ut GIS 30 dager gratis – helt uten forpliktelser i 2018.

Resultatene gir klubbene mulighet til å arbeide målrettet og systematisk for å skape gode opplevelser for medlemmer og gjestespillere. Klubben får bedre ivaretakelse av medlemmer, bedre rekruttering av nye medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere og bedre økonomi. Medlemmer som trives er gode representanter og ambassadører for klubben.

GIS omfatter fire viktige områder:

  • Medlemmer
  • Gjeste-/greenfeespillere
  • Nye medlemmer
  • Utmeldte medlemmer.

Som i 2017 vil alle NGFs medlemsklubber i 2018 få tilgang til resultatene fra modulene «Nye medlemmer» og «Utmeldte medlemmer» uten kostnad.

Spørreskjema sendes automatisk til alle nye medlemmer to måneder etter at de er registrert i GolfBox. Resultatene gir klubben verdifull informasjon om hvordan de nye medlemmene blir mottatt i klubben, om de føler seg ivaretatt, hvordan de opplever golfen og klubbmiljøet.

Mer informasjon finner du vedlagt, eller ta kontakt med NGF på post@golfforbundet.no

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club