Formålet med tiltaket

Kommunal garanti og lån for å innløse leasingkontrakter, ruste opp bane/klubbhus og mellomfinansiere helårs treningssenter med golfsimulatorer. Helårsaktivitet for å øke rekruttering, redusere frafall og skape økonomisk grunnlag for drift av café, proshop og bruk av pro.

Om prosjektet

Vi markedsførte GK overfor kommunen med vekt på golf for folk flest og folkehelse.

Asker GK tilbyr aktiviteter som kommunen er opptatt av - trivsel og helse: Aktiv på dagtid, Golf grønn glede, golf for utviklingshemmede. Det er viktig å bygge relasjon til idrettsrådet, siden alle penger til idretten går gjennom dem. Det er også viktig å bearbeide sentrale politikere for å påvirke kommunal pott til drift- og vedlikeholdsstøtte til private idrettsanlegg.

Klubben søkte i 2012 om kommunal garanti og fikk lån i Kommunalbanken. Dette sparte vi kr 300 000/år i renteutgifter på.

I 2017 søkte vi om - og fikk - økt lån og garanti til å innløse leasingkontrakter, ruste opp bane/klubbhus og mellomfinansiere treningssenter (i påvente av utbetaling av spillemidler og refusjon av anleggsmoms).

Kontaktperson

Matthias Gullberg fra Asker Golfklubb

41342770
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club