Krokhol Golfbane gjorde i 2011 sin 18-hullsbane om til en 9-hullsbane, men i 2019 ble det på gamle back-9 åpnet en 18 hulls diskgolfbane.

Formålet med tiltaket

Utnytte nedlagte golfhull til å skape mer aktivitet på området.

Om prosjektet

I nesten 10 år var Krokhol Golfbane en variert 18-hullsbane, men på grunn av økonomiske problemer ble banen i 2011 gjort om til en 9-hullsbane.

I 2017 ble baneeier kontaktet av diskgolf-entusiaster som i den gamle back-9 så potensial til å bygge en 18-hulls diskgolfbane i verdensklasse. Hardtarbeidende entusiaster fra diskgolfmiljøet i Oslo bygde banen på dugnad. Den ble tatt i bruk sommeren 2018 og ble offisielt åpnet våren 2019. Banen er krevende og krever gode ferdigheter, men tilbakemeldinger fra diskgolfspillere har vært fantastisk. Allerede i august 2019 ble det arrangert diskgolf-NM på banen, og i januar 2020 kåret diskgolfappen UDisc Krokhol Discgolf Course til verdens 9 beste bane (https://udisc.com/blog/post/worlds-best-disc-golf-courses-9-krokhol)!

Alt er gjort med behørig tillatelse fra kommunen og i samarbeid med baneeier og Krokhol GK. Ordnede former er sikret gjennom avtaler mellom de involverte partene. Utover dette drives diskgolfbanen uavhengig av Krokhol Golfbane og Krokhol GK.

I dag tilbyr området en 9-hulls golfbane av god kvalitet, en 18-hulls fotballgolfbane av mesterskapskvalitet og en 18-hulls diskgolfbane i verdensklasse. Krokhol er også et viktig turutgangspunkt sommer og vinter. Kafeen i klubbhuset er selvsagt tilpasset sine nye brukere, og proshoppen selger i tillegg til tradisjonelt golfutstyr også utstyr til diskgolf.

Kontaktperson

Egil Sørset fra Krokhol Golfklubb

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club