Sotra GK vil inkludere alle og ekskluderer ingen!

Formålet med tiltaket

Sotra GK har som mål å inkludere alle på golfbanen, og har etablert et tilrettelagt golftilbud som inkluderer kreftrammede, hjerte- og lungesyke, diabetes, MS, psykiske helseproblemer m.fl.

Om prosjektet

Hver fredag har Sotra GK satt av to timer til sitt tilrettelagte golftilbud, og med veiledning fra golftrenere (både profesjonell trener og trener 1 ressurs) legges aktiviteten til rette på klubbens Pitch&Put banen. Det settes av en time til instruksjon og en time til spill, og deltakerne kan låne utstyr fra klubben. Etter spill er det sosial samling i klubbhuset. Sotra GK samarbeider med Frisklivs- og mestringssenteret i Øygarden, og tilbudet er en del av NGF satsing Golf - Grønn Glede.

Kontaktperson

Anne Britt Fanekrog fra Sotra Golfklubb

472 36 943
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club