Vi møtes til morsom aktivitet tirsdag 7. juni kl 18:00-20:00 på Ekholtbruket Golfbane i Moss

Formålet med tiltaket

Markering av "VÅR DAG" 7. juni i Frivillighetens år

Om prosjektet

For jenter 4-19 år og andre interesserte barn, unge og foreldre.

Kontaktperson

An-Magritt Skancke-Garmaker fra Ekholtbruket Golfklubb

456 15 456
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club