55 personer med innvandrerbakgrunn deltok i 2019 på golfkurs i Moss & Rygge GK

Formålet med tiltaket

Målet med tiltaket var å bidra til integrering av personer med innvandrerbakgrunn i lokalmiljøet, samt å skape trygghet rundt kulturell identitet. Kurset var spesielt tilrettelagt for de som har røtter i andre kulturer, men som også er åpne for møte med den norske kulturen.

Om prosjektet

" frameborder="0" allowfullscreen>

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Inkludering Norge og finansiert av Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus. Hver samling besto av to timer med en profesjonell golftrener fra Moss & Rygge GK, etterfulgt av en time workshop der man tok tak i personlig utvikling og vekstmentalitet. Vekstmentalitet betyr at man utvikler medfødte ferdigheter gjennom målrettet innsats. Workshopen ble ledet av kurslærer fra Inkludering Norge. Deltakerne har gitt uttrykk for at golfprosjektet har bidratt til at de har fått bedre fysisk og psykisk helse. Golf er en arena preget av klare regler som gjelder for alle, uansett kulturell bakgrunn. Sporten fremmer ærlighet, respekt og sosiale ferdigheter.

Kontaktperson

Morten Lunde Andersen fra Moss & Rygge Golfklubb

483 08 064
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club