Lillestrøm GK gjennomførte golfkurs for slagrammede – personer som har hatt hjerneinfarkt eller hjerneblødning.

Formålet med tiltaket

Gi inspirasjon og motivasjon til slagrammede, slik at golf kan bli en berikende del av livet.

Om prosjektet

Klubben inviterte til åtte samlinger hvor det ble gitt golfinstruksjon, inkludert spill på bane, og i løpet av sesongen var målet å komme gjennom Veien til Golf kurset.

Annenhver onsdag møttes gruppen til en 3 timers lang økt som også inkluderte en samling på klubbhuset med mulighet for å snakke om ulike tema gruppen har til felles. Det var seks deltakere som startet, og tre som gjennomførte Veien til Golf.

Initiativtaker var en som selv begynt å spille golf som en del av rehabiliteringen etter slag, og som ville dele sine erfaringer med andre slagrammede. Personen gjennomførte Trener 1 kurs og var også drivkraften i gjennomføring av kurset.

Kontaktperson

Øyvind Wahl fra Lillestrøm Golfklubb

992 62 743
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club