Erfaringer fra prosjekt støttet av Stiftelsen Dam.

Formålet med tiltaket

Samfunnsprosjektene i Bjaavann Golfklubb skal være til nytte for klubben. På kort sikt skal det gi inntekter, på mellomlang sikt skal det gi nye medlemmer til klubben og på lang sikt skal det styrke golfens omdømme blant ikke-golfere.

Om prosjektet

I løpet av de siste 6 årene har Bjaavann Golfklubb arrangert Golf Grønn Glede, og i to sesonger har klubben gitt arbeidstrening og aktivisering for flyktninger. I de siste to og et halvt år har klubben hatt et prosjekt finansiert av Stiftelsen Dam for å se hvordan slike samfunnsoppdrag bør organiseres og finansieres i en golfklubb. Her er klubbens resultater og erfaringer.

Åpen, ærlig, inkluderende, entusiastisk.
Gjennom samfunnsprosjekt kan golfklubber gjøre slike verdier gjeldende for de i samfunnet som virkelig kan ha nytte og glede av det.

Frivillige
-brukes med omtanke, de er en knapp ressurs, pådriver/ildsjel/eier nødvendig, seniorer tilgjengelig på dagtid, trener1 kompetanse

Organisering
-fullmakt og rammebetingelser fra styret -gruppe, ikke bare enkeltpersoner
-"vaktlister" for frivillige, dele på oppgaver
-lavterskelaktiviteter- rett ut på banen

Økonomi
-styrke, ikke svekke klubbens økonomi
-ekstern finansiering nødvendig

Samarbeidspartnere
-nødvendig for å nå fram til individuelle brukere
- NGF og Off. og private organisasjoner

Målgrupper
-avgrensning nødvendig
-primært grupper, men åpent for enkeltpersoner

Konklusjon
1. Klubben har hatt direkte nytte av samfunnsprosjektene ved inntekter, nye medlemmer og styrket omdømme.
2. Innsats av frivillige er nødvendig og må ikke gå ut over andre oppgaver utført av frivillige.
3. Ekstern finansiering er nødvendig, men må ikke gå på bekostning av andre sponsorinntekter.
4. Vi har fått eksterne, stabile samarbeidspartnere.
5. Styret har vedtatt at Bjaavann Golfklubb ønsker å videreføre Golf Grønn Glede.

Kontaktperson

Per-Anders Havnes fra Bjaavann Golfklubb-Kristiansand

488 65 884
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club