Grønmo GK og Nordstrand IF samarbeider om et golftilbud for utviklingshemmede.

Formålet med tiltaket

Målet med aktiviteten er å gi personer med en utviklingshemning i nærmiljøet et bredere aktivitetstilbud, rekruttere flere til golf, samt å gi deltakerne et så godt tilbud at de velger golf som idrett.

Om prosjektet

I Grønmo GK her personer med en utviklingshemning tilbud om felles trening en gang per uke!

Målet med aktiviteten er å gi personer med en utviklingshemning i nærmiljøet et bredere aktivitetstilbud, rekruttere flere til golf, samt å gi deltakerne et så godt tilbud at de velger golf som idrett.

Golftilbudet i Grønmo GK startet gjennom et initativ fra Nordstrand IF Allsport, som siden 2003 har hatt et idrettstilbud for barn, ungdom og unge voksne med nedsatt funksjonsevne, og spesielt de med en utviklingshemning. Nordstrand IF Allsport har mange grupper, hvorav Allsport Golf i samarbeid med Grønmo GK, er en av gruppene.

Gjennom et ukentlig tilrettelagt tilbud, legges det opp til forskjellige aktiviteter, som passer både for de som aldri har spilt før og for de som har trent golf tidligere. Gruppen har en kvalifisert trener som leder og gjennomfører treningene, og gruppen er godt integrert i klubbens sportslige opplegg. Deltakerne er både jenter og gutter som har en nedsatt funksjonsevne, mange har en utviklingshemning.

Kontaktperson

Christian H. Johansen fra Grønmo Golfklubb

91839282
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club