Kjekstad GK er en del av Golf - Grønn Glede, hvor fokus er på golf og helse. I den forbindelse invitert vi frisklivssentralen til samarbeid.

Formålet med tiltaket

Gi deltakerne i friskliv et spennende, morsomt, sosialt og utendørs aktivitetsalternativ.

Om prosjektet

Klubben inviterte frisklivssentralen til samarbeid. Se film for informasjon.

Kontaktperson

Anders Fløistad fra Kjekstad Golfklubb

915 43 311
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club