Golf og helse; samarbeid med frisklivssentralen i Færder kommune og Nøtterøy golfklubb.

Formålet med tiltaket

Klubbens mål: Rekruttere nye medlemmer til klubben. Bidra med en helsefremmende aktivitet som en del av klubbens samfunnsengasjement. Det offentliges mål: Tilby golf som en del av flere helsefremmende aktiviteter.

Om prosjektet

Klubbkontakten tok kontakt med Færder kommunes frisklivssentral for å tilby golf for medlemmer av frisklivssentralen. Frisklivssentralen har i dag golf på deres timeplan. Friklivssentralen rekrutterer deltakere og følger opp deltakere i aktiviteten med en eller flere trenere. Tilbudet består av en trening i uka i sommerhalvåret. De av deltakerne fra friskliv som er i målgruppa for å delta på klubbens Golf - Grønn Glede tilbud rekrutteres inn i den gruppa. Klubben stiller treningsanlegg og golfballer på range tilgjengelig for deltakerne i treningstiden.

Kontaktperson

Marte Wærsted Tandberg fra Nøtterøy Golfklubb

976 81 370
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club