Mørk GK har over flere år hatt ett tett og godt samarbeid med skolene i Spydeberg, hvor alle femteklassinger gjennomfører VTG kurs i skoletiden.

Formålet med tiltaket

Rekruttering av barn.

Om prosjektet

Fra februar/mars brukes kroppsøvingstimer på skolen til golfaktivitet med plastkøller, luftballer, blinker og div annet utstyr.

Skolene prøver å legge opp til dobbelttime to ganger pr mnd, mens resten av kroppsøvingen går som normalt. I mai og juni kommer hele klassen med sine lærere til golfbanen hvor man organiserer golfaktivitet inkludert spill på 9 hulls banen. Vanligvis er elevene på golfbanen to hele dager, men ofte blir det tre dager. Lærerne er med og hjelper til, noe som er nødvendig da det alltid er noen som trenger spesiell oppfølging.

Noe av aktiviteten ledes av en pro, mens det meste blir gjennomført av frivillige medlemmer fra klubben. Til en klasse på 25 elever stiller klubben med åtte voksne frivillige. Etter endt opplegg inviterer vi alle til å delta på en ukes golfaktivitet første uke i skoleferien som er et aktivitetstilbud sammen med kommunen.

Det er alt for få som fortsetter, men vi ser at selv om de ikke fortsetter der og da så er det flere som finner veien tilbake når de blir eldre. Klubbens tanke har hele tiden vært å gi barna opplæring og kjennskap til golfsporten slik at de vet hva det er og hva den står for. Opplegget er gratis både for skolen og barna, og klubben har vært veldig velkomne til skolene med opplegget.

Kontaktperson

Peder Mørk fra Mørk Golfklubb

698 33 330
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club