Formålet med tiltaket

Slå sammen to klubber til én klubb med sunn og god drift - til glede for eksisterende og nye medlemmer.

Om prosjektet

I 872 samlet Harald Hårfagre både Vestlandet og Norge til ett rike i slaget i Hafrsfjord. 1146 år senere ble Sola-golfen samlet til ett rike. Da ble klubbene Solastranden og Sola slått sammen. Siden har “ingen” angret.

Diskusjonen begynte før den økonomiske nedgangen kom. En del var negative, men etter to år med mye nedbør og sponsorer som forsvant måtte vi få opp golfinteressen igjen. Flere var blitt positive til en sammenslåing, og hensikten var bare å få et bedre produkt, forteller daglig leder André Mortensen i Sola Golfklubb. Begge klubbers medlemmer var enige om at det var det beste navnet, ettersom klubben ligger på Sola. Men klubblogoen ble ny.

Vi er to vidt forskjellige klubber, som det passet perfekt å slå sammen. Solastranden er en åpen linksbane, som ligger ute ved havet og nesten aldri holder stengt - og Sola er en lang mesterskapsbane i park- og skogslandskap. I tillegg har Sola GK en nihullsbane som heller aldri stenger - en bruksbane, fortsetter Mortensen.

Så vidt inn i 2018 ble klubbene slått sammen, og forrige uke kom nytten virkelig til syne. Mens det ble avviklet NM på det som nå heter Forusbanen, hadde medlemmene fortsatt en bane de kunne spille på: 18-hullsbanen på Solastranden. Der kan man også avslutte runden  med kaffe og vafler på den enkle kafeen, mens det på restaurant Garcia på Forusbanen er et noe mer avansert kjøkken.

70 prosent av medlemmene ønsket å ha tilgang til begge banene ved sammenslåingen.  Det ga økt kontingent på ca 400 kroner. For dem som ønsket fortsatt å spille bare på én bane, så ble det ingen økning ut over indeksjustering.

Hvilke andre fordeler har sammenslåing enn at medlemmene kan velge mellom to 18-hullsbaner og en 9-hullsbane?

Vi kan dele på maskinparken og samkjøre investeringene. Under NM flyttet vi for eksempel folk og maskiner fra Solastranden til Forusbanen.

Er alle blitt fornøyd

Noen var uenige i forkant, men nå finner du ikke mange som ikke er fornøyd. Flere fra Solastranden hadde aldri spilt på Sola før. De var redd for “mesterskapsbanen” - et begrep vi forøvrig ikke bruker lenger. Nå er vi er blitt en klubb fra A til Å, forteller Mortensen, som fikk tips fra Örebro City og Country Club før han gikk i gang med sammenslåingsjobben. I Sverige har flere klubber slått seg sammen.

- Kan dere hjelpe andre i Norge som går med samme tanker?

- Vi har fått henvendelser fra andre klubber, og vi kommer til å lage en mal som vi sender til NGF.

- Hva hvis en klubb har aksjonærer og den andre klubben ikke har det?

- Alt er løsbart hvis begge klubbene ønsker sammenslåing, men det kan bli en utfordring. Vi slo bare sammen gjeld og egenkapital, og det ble ikke slik at den ene klubben slukte den andre. Nå spiller damene på de to banene annen hver uke, men for eksempel tar seniorene fra Forus, som før spilte daglig på sin egen bane, nå også en dag på Solastranden.

Sola og Solastranden er de første klubbene i Norge som har slått seg sammen.

Kontaktperson

André Mortensen fra Sola Golfklubb

90828530
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club