Klubbveilederen

Her finnes administrative hjelpemidler som vi mener kan være til praktisk nytte i det daglige arbeidet i klubben.

Noe kan sikkert kopieres direkte, mens andre ting vil være til best nytte dersom det oppfattes som eksempler som klubben kan bruke som utgangspunkt for bearbeidelse og tilpasning til akkurat deres klubb og situasjon.

Til toppen