Her finnes administrative hjelpemidler som vi mener kan være til praktisk nytte i det daglige arbeidet i klubben.

Noe kan sikkert kopieres direkte, mens andre ting vil være til best nytte dersom det oppfattes som eksempler som klubben kan bruke som utgangspunkt for bearbeidelse og tilpasning til akkurat deres klubb og situasjon.

Organisering

Informasjon og råd om hvordan klubben kan organiseres.

Planer

Finn planer som kan være til nytte i klubbens systematiske arbeid for å nå målene.

Personvern

Her kan du finne informasjon og veiledninger som kan hjelpe klubben i arbeidet med personvernreglene (GDPR).

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club